Op 25 mei 2018 is ook voor Stichting Panta Rhei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Hieronder vindt u beleidsdocumenten die de privacy waarborgen.

Privacyreglement Panta Rhei april 2018
Bijlage 10: Privacy statement bezoekers website Panta Rhei