Onze raad van toezicht bestaat uit vijf personen:
 
M.A.M. Sietaram-van der Meer, voorzitter
 

C. van Hameren
 


A.D. Scholte ter Horst
 


P.M. Moorrees
  (vacature)