Beleid

Hier vindt u alle door het bestuur, na advies of instemming van de GMR, vastgestelde beleidsstukken

Beleid

Reactie op onze website

Reactie op onze website


Wij proberen onze website zo informatief mogelijk te maken en te houden.
Daarom zouden wij graag uw reactie willen ontvangen op de informatie die wij geven en de zaken die u wellicht nog mist.

Mail uw opmerking(en) naar:

Opmerking(en) over de website