11 april 2017

Nieuwbouw Maerten van den Velde kan beginnen

Op donderdag 6 april jl. werd in het raadhuis van de gemeente Leidschendam-Voorburg de bouw- en beheerovereenkomst gesloten tussen de gemeente, Panta Rhei en bouwcombinatie Slim Scholen Bouwen BV.

Nieuwbouw Maerten van den Velde kan beginnen

In deze overeenkomst is geregeld dat "Slim Scholen Bouwen" in Stompwijk een multifunctioneel gebouw (‘Kulturhus’) gaat bouwen op het huidige terrein van basisschool Maerten van den Velde. De school wordt één van de gebruikers, samen met de bibliotheek, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en buurthuis. De gemeente is opdrachtgever van het bouwproject en de bouwcombinatie opdrachtnemer. De exploitatie van het gebouw wordt ook door de opdrachtnemer verzorgd. Inmiddels heeft een architect in samenspraak met de gebruikers en gemeente een definitief ontwerp opgesteld dat nu voorligt bij de commissie welstand van de gemeente. Na goedkeuring kan met de sloop en nieuwbouw worden gestart. In het voorjaar van 2018 kunnen de deuren van het nieuwe gebouw geopend worden. Vervolgens wordt het hoofdgebouw van de school gesloopt. Een oud schoolgebouw verdwijnt, maar Stompwijk is dan een modern, eigentijds gebouw rijker.        

« vorige artikel