Schoolgegevens

Openbare basisschool De Margriet

Dobbelaan 9
2262 EA Leidschendam
Telefoon: 070-3273823

Directeur:
Mevrouw Y. Baai-Muijsson

E-mail: directeur@obs-demargriet.nl
Website: www.obs-demargriet.nl