Schoolgegevens

Rooms-katholieke basisschool De Walvis

Eendenplein 5
2492 NZ Den Haag
Telefoon: 070-3206705
Fax: 070-3206704

Directeur:
De heer C. de Ruijter (m.i.v. 1-10-2017)
Adj. Directeur:
Mevrouw L.C. Kortman-de Wit

E-mail: directeur@bsdewalvis.nl
Website: www.bsdewalvis.nl