Organisatie

Panta Rhei heeft een College van Bestuur dat is belast met het bestuur en beheer van de stichting. Het toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder is in handen van de Raad van Toezicht. Op de Panta Rhei-scholen heeft de directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de uitvoering van alle andere aangelegenheden van de school.

Organisatie


Panta Rhei is het bevoegd gezag van 15 scholen voor primair onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg (12), Voorschoten (2) en Den Haag (1). Panta Rhei heeft scholen voor r.-k., algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

De doelstelling van de stichting en de taken en verantwoordelijkheden van de genoemde organen zijn vastgelegd in de statuten van Panta Rhei.

Adobe Reader

Adobe Reader


Als u de downloads niet kunt lezen, klik dan op onderstaande link om gratis Adobe Reader te downloaden. Volg de instructies in het scherm.
Met behulp van dit programma kunt u voortaan pdf-bestanden bekijken.

Adobe Reader nu downloaden