Waar staan we voor?

De missie van Panta Rhei is beschreven in het strategisch beleidsplan: het verzorgen van uitstekend onderwijs aan onze leerlingen. We willen ervoor zorgen dat ons onderwijs past bij de talenten van het kind en dat kinderen plezier ervaren in het leren, ook als dit moeite kost.

Waar staan we voor?

In onze visie hebben de scholen van Panta Rhei een eigen herkenbare onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit. Vanuit deze visie vullen de scholen dit in op basis van de volgende kernwaarden: 

- onderwijs gericht op de vorming van het kind

- ontwikkelingsgericht

- oog voor elk kind

- wederzijds respect

- samenleven en samenwerken

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u het strategisch beleidsplan 2015-2019 downloaden.

Strategisch beleid 2015 - 2019


Voor een periode van telkens vier jaar wordt er een Strategisch beleidsplan geschreven op basis van ouder/personeelsenquêtes en de actuele maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Hieronder kunt u het laatste Strategisch beleidsplan downloaden.

Strategisch beleidsplan "Ieder kind telt!" 2015 - 2019

Adobe Reader

Adobe Reader


Als u de downloads niet kunt lezen, klik dan op onderstaande link om gratis Adobe Reader te downloaden. Volg de instructies in het scherm.
Met behulp van dit programma kunt u voortaan pdf-bestanden bekijken.

Adobe Reader nu downloaden