Koersplan 2018-2022

Het afgelopen jaar is er door alle geledingen van Panta Rhei hard gewerkt om de nieuwe koers voor de organisatie voor de periode 2018-2022 uit te zetten.

 

Het resultaat is te vinden in bijgaand document, waarin we beschrijven welke ambities we hebben, welke speerpunten belangrijk zijn in de komende periode en wat we wensen dat zichtbaar is in 2022 in onze scholen en in de gehele organisatie. 
De uitwerking van de ambities vindt op schoolniveau plaats in de jaarplannen en in het schoolplan 2019-2022. 
Op organisatieniveau beschrijven we de doelen, activiteiten en bereikte resultaten in de bestuursrapportage die elk kwartaal verschijnt.

De digitale versie van het koersplan 2018-2022 "Scherp aan de wind" kunt u bekijken door bovenstaande foto aan te klikken.
Media
  • Koersdocument 2018-2022.jpg