Eindrapport Inspectie Onderwijs

In de afgelopen maanden heeft de Inspectie van het Onderwijs het toezicht op de kwaliteit van het bestuur en scholen van Panta Rhei onderzocht.

  Naast gesprekken met het bestuur, intern begeleiders, directeuren, leden van de GMR en de Raad van Toezicht is ook bij drie scholen een verificatieonderzoek geweest en is een school bezocht in verband met het predicaat goed (nodig om de stap naar ‘excellente school’ te zetten). Het eindrapport van de Inspectie treft u hierbij aan.
 
Media
  • voorblad inspectierapport.jpg