Bestuursrapportage tweede kwartaal 2021

De bestuursrapportage tweede kwartaal 2021 bevat een beschrijving van de doelen en stand van zaken op de domeinen onderwijs en kwaliteit, personeel, financiën, huisvesting, expertisecentrum en organisatie. 
De rapportage is te vinden onder dit bericht en bij de tab Beleid.