Bestuursrapportage vierde kwartaal 2022

In onderstaand document is de bestuursrapportage vierde kwartaal 2022 opgenomen. De rapportage beschrijft de ontwikkelingen op de domeinen Onderwijs & Kwaliteit, Personeel, Financiën, Huisvesting en Organisatie.