Bestuursrapportage eerste kwartaal 2023

In de bestuursrapportage wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken op de domeinen onderwijs en kwaliteit, personeel, financiën, huisvesting en organisatie.
Het document is hieronder te downloaden.