Rooms-katholieke basisschool
  Maerten van den Velde
 
Dr. van Noortstraat 90
  2266 HA Leidschendam
  (Kern Stompwijk)
  Telefoon: 071-5801667
  Directeur: Mevrouw J. Vermeij
  Adj. dir.: De heer R.A.M.        Schoonens            www.maertenvandenvelde.nl

De Maerten van den Veldeschool is een katholieke dorpsschool in Stompwijk, de enige school in het dorp. De meeste leerlingen van de school ontmoeten elkaar niet alleen op school maar ook in veel andere situaties. De onderlinge band is daardoor groot en is er binnen de school een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen. Met name door deze bijzondere omstandigheid is de acceptatie van leerlingen die op de een of andere manier “anders” zijn groot. Wij zijn een school waar kinderen zich prettig en veilig voelen, waar rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen, waar een beroep gedaan wordt op de verschillende vermogens van kinderen en waar kinderen leren planmatig en zelfstandig te werken.