Onderwijsondersteuning

Orthopedagogen O4
Vier orthopedagogen werken aan Orthopedagogische Onderwijs- en Ontwikkelings Ondersteuning binnen de 17 basisscholen van Panta Rhei en op bovenschools niveau. Aan elke school is een orthopedagoog verbonden als eerste aanspreekpunt. Wanneer de school een hulpvraag heeft over een leerling, een groep of overige onderwijs-/ontwikkelingsonderwerpen biedt de orthopedagoog ondersteuning. 

Onderwijsspecialist Passend Onderwijs
Deze specialist is procesbegeleider bij scholen waar de zorgplicht van toepassing is en onderzocht moet worden of het aangemelde kind een passende plek op die school vindt. De specialist wordt ook ingeschakeld bij de plaatsingsprocedure naar het s(b)o. 

Onderzoek
Periodiek ontstaat de behoefte om onderzoek te laten verrichten naar aanleiding van een vraag of een uitkomst. Academische leraren in de organisatie worden in de gelegenheid gesteld om die onderzoeken uit te voeren en de resultaten te presenteren.