Openbare basisschool 
   De Parachute
   
Van Lodensteijnstraat 6
   2274TZ  Voorburg
   Telefoon: 070-3850739
   Directeur: Marleen Oldengarm     
   www.deparachute.nl

De Parachute is een kleinschalige openbare basisschool van ongeveer 200 leerlingen in Voorburg-Noord, waar goed onderwijs, vertrouwen en veiligheid voorop staan. Verbinding en afstemming is de basis van waar uit wij werken. Wij zijn trots op de diversiteit binnen onze school. Obs De Parachute: de wereld in het klein!
Onze gezamenlijke onderwijsvisie is dat een kind optimaal tot leren kan komen als hij/zij goed in balans is.
Onze school heeft negen groepen. Elke groep heeft minimaal één klassenouder die de schakel is tussen de leraar van de groep en de ouders. Het aantal leerlingen per groep varieert van 15 tot 29.