KC De Telescoop 
RK basisschool     

Heeswijkstraat 2,  
2275 EE Voorburg
Telefoon: 070-3904104

Directeur: Mariella Ditmar en
Rianne v. IJzendoorn
www.kcdetelescoop.nl

Per 1 januari 2023 zijn wij van start gegaan in ons nieuwe gebouw onder de nieuwe naam Kindcentrum De Telescoop (waar kinderen van 0 t/m 12 jaar bij ons terechtkunnen). 

In ons kindcentrum spelen en leren wij met ons hoofd, hart en handen en daarnaast heeft onze school het profiel Wetenschap & Techniek. Wetenschap en technologie (W&T) gaat over een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Bij wetenschap en technologie ontwikkelen kinderen een houding van nieuwsgierigheid, waarin ze willen weten, willen begrijpen en willen verbeteren. Dit betekent dat wij de nadruk leggen op het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Hierbij zijn onderzoekend en ontwerpend leren leidende activiteiten. Wij bieden een ochtendprogramma en een middagprogramma aan. In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken (zoals rekenen, lezen, taal) en in de middag werken we thematisch aan wereld oriënterende vakken. Dit noemen wij Telescooptijd. 

Wij geloven dat kinderen behoefte hebben aan een gevarieerd onderwijsaanbod waarbij aandacht is voor cognitie (hoofd), betrokkenheid, passie en beleven (hart) en concreet aan de slag gaan (handen). Daardoor ervaren kinderen waar hun talenten liggen en ontdekken ze nieuwe interessegebieden. Dit stimuleert de brede ontwikkeling. Dit houdt in dat het werken met hoofd, hart en handen zichtbaar wordt in ons thematisch werken waarbij kinderen willen weten (met het hoofd), willen beleven (met het hart) en willen doen (met de handen). Zo kan het zijn dat kinderen tijdens een thema over de ruimtevaart willen weten (hoofd) hoe een raket kan vliegen in de ruimte, willen beleven (hart) hoe het is om op net als een echte ruimtevaarder proefjes te doen en zelf een raket gaan knutselen (handen). 

Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt en het zich gezien en gehoord voelt. Alleen als kinderen zich veilig voelen in de klas, komen zij tot leren.