Bij Panta Rhei werken ruim 530 betrokken en deskundige personeelsleden om het onderwijs te verzorgen voor zo'n 5.000 leerlingen. Zij doen dat vol overgave, met betrokkenheid voor leerlingen en in goede relatie met ouders/verzorgers.  
Het kan desondanks voor komen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. Of u nu ouder bent van één van onze leerlingen of personeelslid, uw mening is voor ons waardevol.

In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen wij u naar de brochure "Hoe te handelen bij een zorg of klacht?"  Wij gaan ervan uit dat deze brochure u voldoende handvatten geeft om de juiste wegen te kunnen bewandelen. 

De externe vertrouwenspersoon van Panta Rhei is mevrouw mr. J. Ranke acmranke@planet.nl Panta Rhei is ook aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.