Openbare basisschool De Margriet
 
 Dobbelaan 9
   2262EA Leidschendam
   Telefoon: 070-3273823
   Directeur: Yvette Baai-Muijsson
   www.obs-demargriet.nl


De Margriet is een goede, actieve, gezonde en kleinschalige openbare basisschool gelegen in de groene Heuvelwijk in Leidschendam.
De school biedt openbaar onderwijs aan leerlingen van vier t/m twaalf jaar en is een fijne plek waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond, welkom is.
Ruim 150 leerlingen bezoeken de school verdeeld over 7 groepen.
Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen de bouwstenen meekrijgen, waarmee zij hun eigen unieke identiteit kunnen ontwikkelen. Voor ons staat centraal dat wij kwalitatief goed onderwijs willen bieden aan de leerlingen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd