Neutraal bijzondere school
Nutsbasisschool
Elstlaan 6
2252 LC Voorschoten
Telefoon: 071-5614097
Directeur: Jurrie Krosse
www.nutsbasisschool.nl


De Nutsbasisschool is een neutraal bijzondere school. Neutraal omdat het onderwijs niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging wordt gegeven. Bijzonder omdat het binnen de regels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een grotere bewegingsvrijheid heeft dan een openbare school.
De school telt ruim 230 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Het team bestaat uit 27 personen; naast de directie en leraren zijn er ook onderwijsondersteunende teamleden werkzaam.

Vanuit de pedagogische kerntaak wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van het kind door het gericht stimuleren van de cognitieve (verstandelijke), de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling en door het werken aan een vorm van onderwijs waarbinnen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Zij leren hun talenten te herkennen en erkennen, zich sociaal vaardig in de maatschappij te bewegen en om de wereld om zich heen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Doordat zij leren een open en actieve houding aan te nemen, kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan hun omgeving.