Bestuursrapportage vierde kwartaal 2023

In de bestuursrapportage derde kwartaal 2023 worden ontwikkelingen beschreven op de domeinen onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en organisatie.
De rapportage is hieronder in te zien.