Rooms-katholieke basisschool
   Pius X
   Tijdelijk: Oranje Nassaustraat 1b
   2271 SJ Voorburg
   Telefoon: 070-3904104
   Directeur: Mevrouw C. Ahuis
   Adjunct: Mevrouw R. v. IJzendoorn
   www.piusxvoorburg.nl 

Onze school met een katholieke grondslag is te vinden in Voorburg-West en telt momenteel ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. De school is tijdelijk gehuisvest in de Oranje Nassaustraat. Op de plaats van het oorspronkelijke schoolgebouw (Heeswijkstraat 2) komt nieuwbouw: een kindcentrum voor 0-12 jaar. De verwachting is dat dit gebouw begin 2023 de deuren opent.  

Wij zijn een school waarin kinderen leren met hun hoofd, hart en handen. In de ochtend werken de leerlingen aan de belangrijke basisvakken waaronder rekenen, lezen, taal en spelling. In de middag wordt er vooral gewerkt aan wereldoriëntatie en creatieve vakken. Onze missie daarbij is om toekomstgericht W&T onderwijs te geven. Wetenschap en technologie (W&T) gaat over een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Bij wetenschap en technologie ontwikkelen kinderen een houding van nieuwsgierigheid, waarin ze willen weten, willen begrijpen en willen verbeteren. Dit betekent dat wij de nadruk leggen op het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Hierbij zijn onderzoekend en ontwerpend leren leidende activiteiten. 
Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt en het zich gezien en gehoord voelt. Alleen als kinderen zich veilig voelen in de klas, komen zij tot leren. Wij maken hierbij o.a. gebruik van de "Superheldenaanpak” van het Orka Platform. Dat is een preventieve aanpak om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren en daarmee de kans op sociale problemen te voorkomen.